Over mij
Ik ben Leoniek Kuijk. Fysiotherapeut en sinds 2001 ook geregistreerd kinderfysiotherapeut. De laatste jaren werk ik als kinderfysiotherapeut via de praktijk op een school voor Speciaal Onderwijs, cluster 2. Kentalis De Taalster.

Ik werk graag met kinderen, maar heb speciaal een zwak voor kinderen die net wat extra aandacht nodig hebben, doordat ze bijvoorbeeld een gedragsprobleem of leerachterstand hebben. Samenwerken met allerlei disciplines is hiervoor nodig. Ik werk samen met leerkrachten, logopedisten, maatschappelijk werker, psycholoog en orthopedagoog. Maar de belangrijkste samenwerking is natuurlijk die met kind en ouder.

Specialisaties

  • Kinderfysiotherapie
  • Sensorische integratie therapie
  • Schrijfmotoriek
  • Sherborne,  Samenspel , Oki- B
  • Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen

Sensorische integratie therapie
Waarbij je kijkt naar de prikkelverwerking van kinderen thuis en op school en daarover adviezen en zo nodig behandeling geeft.

Schrijfmotoriek
Kinderen helpen met het leesbaar leren schrijven

Sherborne,  Samenspel , Oki- B
Dit is een methode waarmee kinderen met of zonder ouders door middel van lichaamscontactspelletjes leren zorg te dragen voor zichzelf en elkaar. Om samen te werken en om eigen kracht te ontwikkelen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn.  Het is een methode waarbij spelen, aanraken en bewegen een grote rol speelt.  Dit kan individueel, in een groep of met ouder en kind samen.

Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen
Kinderen die moeite hebben met plassen en poepen.