In onze praktijk kunt u met uw kind van 4-18 jaar terecht voor fysiotherapie. Dit betreft zowel algemene klachten (enkelklachten, sportblessure ed.) als specialistische kinderfysiotherapie. Deze fysiotherapie is direct toegankelijk. De eerste 18 behandelingen zitten in de basisverzekering en dit is meestal voldoende. Extra behandelingen gaan uit het aanvullende pakket.

Specialistische kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen met bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak; als kinderen onhandig zijn worden bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met ouders en indien nodig andere betrokkenen, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Specialisaties

  • Kinderfysiotherapie
  • Kinderen van 0-2 jaar
  • Sensorische integratie therapie
  • Schrijfmotoriek
  • Sherborne, Samenspel , Oki-B
  • Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen
  • SOLK

Kinderfysiotherapie
Ondersteunen van kinderen met een verstoorde motorische ontwikkeling. Orthopedische problemen. Sportgerelateerde problemen.

Kinderen van 0-2jaar
Baby’s van 0-2 jaar met een verstoorde motorische ontwikkeling of een voorkeurshouding. Er wordt aan huis behandeld.

Sensorische integratie therapie
Waarbij je kijkt naar de prikkelverwerking van kinderen thuis en op school en daarover adviezen en zo nodig behandeling geeft.

Schrijfmotoriek
Kinderen helpen met het leesbaar leren schrijven

Sherborne, Samenspel , Oki- B
Dit is een methode waarmee kinderen met of zonder ouders door middel van lichaamscontactspelletjes leren zorg te dragen voor zichzelf en elkaar. Om samen te werken en om eigen kracht te ontwikkelen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en lichaamsbewustzijn. Het is een methode waarbij spelen, aanraken en bewegen een grote rol speelt. Dit kan individueel, in een groep of met ouder en kind samen.

Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen
Kinderen die moeite hebben met zindelijkheid, poepen en plassen.

SOLK
Er is sprake van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. Behandeling is gericht op voorlichting en adviezen en uitbreiding van belasting en activiteiten binnen een bepaalde tijd

Therapeuten

Leoniek Kuijk