Regelmatige lichaamsbeweging draagt bij aan uw gezondheid. Zelfs met een aandoening of klachten is er meer mogelijk dan u denkt. Juist dan is bewegen een goede manier om aan uw gezondheid te werken.

Dus:

 • COPD
 • Diabetes
 • Artrose
 • Hartproblemen
 • Overgewicht
 • chronische rugklachten

SAMEN met de fysiotherapeut!
In kleine groepjes volgt u een programma op maat onder begeleiding van een speciaal opgeleide fysiotherapeut.

Beweegprogramma COPD
Wanneer je een longaandoening als COPD of astma hebt, krijg je het bij de minste inspanning benauwd en leidt bewegen al snel tot een flinke hoestbui. Bewegen wordt dan een opgave, zeker omdat je al een verminderde energie hebt. Je bent dan geneigd het rustiger aan te gaan doen en zelfs te stoppen met bepaalde hobby’s. Door minder te bewegen, worden de klachten echter juist erger. Gelukkig kunt u met de juiste training en begeleiding uw conditie verbeteren. Daardoor voelt u zich tijdens uw dagelijkse activiteiten minder kortademig en neemt de kwaliteit van leven toe.

Deelname aan het beweegprogramma geschiedt op verwijzing van uw specialist of huisarts indien er sprake is van COPD met een chronische indicatie (FeV1/VC <60%). Bij een niet chronische indicatie (COPD wel gediagnosticeerd) is een verwijzing niet perse noodzakelijk.

Het aantal keer dat u per jaar op kosten van uw zorgverzekeraar mag deelnemen is afhankelijk van meerdere factoren. Bij een chronische indicatie valt de deelname het beweegprogramma binnen de basisverzekering. In deze link van de beroepsgroep fysiotherapie (KNGF) vindt u alle informatie. copd-2019-toelichting

De eerste afspraak is altijd individueel en duurt ongeveer één uur. Tijdens deze intake willen wij een zo goed mogelijk beeld van u krijgen zodat het te volgen oefenprogramma zo goed mogelijk op u is afgestemd. Er worden persoonlijke doelstellingen bepaald, enkele testen gedaan en u vult diverse vragenlijsten in. Vervolgens wordt voor u het meest geschikte trainingsprogramma bepaald.

Het trainingsprogramma kan bestaan uit:

 • Conditietraining
 • Spierkrachttraining
 • Hoesttechnieken
 • Ademhalingsoefeningen
 • Ontspanningsoefeningen

De conditie- en krachttraining zorgen ervoor dat uw algehele conditie stabiel blijft of vooruitgaat. Met de hoesttechnieken bent u in staat om met minder inspanning slijm op te hoesten. De ademhalings- en ontspanningsoefeningen leren u daarbij ontspannen.

Er wordt getraind in kleine groepen onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht en worden de oefeningen op een goede en verantwoorde manier uitgevoerd. Iedere training duurt één uur. Deelname is mogelijk voor 1 of 2x per week. Uitgangspunt is dat we 2x per week individueel starten. Na een aantal trainingen stroomt u in in een groep. Na 3 maanden volgt een eerste evaluatie, waarbij onder andere gekeken wordt hoe de eerste fase is verlopen, of u al doelstellingen bereikt heeft en of voortgang in dezelfde frequentie zal plaatsvinden.

Beweegprogramma Diabetes
Diabetes Mellitus, in de volksmond suikerziekte genoemd, is een stofwisselingsziekte. Door een tekort aan het hormoon insuline (type I) of door het niet goed werkzaam zijn van de beschikbare insuline (type II) kunnen lichaamscellen onvoldoende glucose (suiker) opnemen. Lichaamscellen hebben glucose nodig als energiebron. Type I diabetes ontstaat meestal op jeugdige leeftijd. De alvleesklier produceert dan nauwelijks of geen insuline meer. Type II diabetes, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, ontstaat meestal op latere leeftijd en komt veel vaker voor dan type I. De insuline werkt bij type II diabetes niet goed meer. Type II diabetes gaat vaak samen met overgewicht. De behandeling van personen met diabetes is gericht op het verkrijgen en handhaven van normale bloedglucosewaarden. Regelmatig bewegen is voor type I en type II diabetes een goede aanvulling.

Voor wie
U bent bekend met diabetes type II en vindt het lastig een gezonde leefstijl te ontwikkelen. U heeft moeite om uw bloedglucosewaarden op peil te houden en wilt graag een betere conditie en gezonder lichaamsgewicht. Het diabetes beweegprogramma helpt u daarbij.

Waarom
Bij mensen die regelmatig bewegen verbetert de werking van insuline. Als u diabetes type II heeft, kan dat soms betekenen dat u het gebruik van tabletten kunt verminderen. Het spuiten van insuline kan eventueel worden uitgesteld. Overgewicht heeft een nadelige invloed op de werking van insuline. Regelmatig bewegen is daarom een uitstekende manier om uw gewicht onder controle te krijgen en te houden. Vooral als u samen met andere beweegt, zult u zich prettiger voelen. Want bewegen is niet alleen goed voor uw lijf, het is nog leuk ook.

Het beweegprogramma
Het diabetes-beweegprogramma is een individueel oefenprogramma van 12 weken met een frequentie van 2x per week. Er wordt gestart met een intake en onderzoek. Op basis hiervan krijgt u een programma, passend bij uw conditie- en beweegniveau, waarbij u werkt aan uw persoonlijke doelen.

U traint individueel, maar omdat wij de training gelijk plannen met andere deelnemers kunt u toch samen trainen en zo mogelijk ervaringen uitwisselen. De training vindt plaats onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut en bestaat uit conditie- en krachttraining, waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd. Tijdens het sporten maakt u gebruik van diverse fitnessapparaten.

Het voedingsprogramma
Een goede voeding is een belangrijk onderdeel van de behandeling van diabeten en van uw algemene gezondheid. Het beweegprogamma diabetes type II biedt u de mogelijkheid begeleiding te krijgen van een diëtiste. De diëtiste is gespecialiseerd in diabetes en maakt een analyse van uw voedingspatroon. Aan de hand daarvan geeft zij u een passend voedingsadvies.

Na het beweegprogramma
Ook na het beweegprogramma is het van belang dat u in beweging blijft. Dat kan in de vorm van medische fitness bij ons in de praktijk, maar ook in een andere vorm van sportief bewegen.

Vergoeding
Uw zorgverzekeraar vergoedt de begeleiding van de diëtiste. De kosten voor het beweegprogramma bedragen € 155,- voor drie maanden twee keer per week sporten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Meer weten / aanmelden
Voor aanvullende informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Aanmelden voor één van onze beweegprogramma’s kan tijdens kantooruren via 024-6843575 of u kunt langskomen in de praktijk.